"Luns" sport bottle

Kontakt za cijenu
AP741562-02
1 kom

Detalji proizvoda

Dobavljač:
Anda Present
Šifre:
AP741562-01, AP741562-02, AP741562-05, AP741562-06, AP741562-10
Veličina proizvoda:
48x53x15 cm

Detalji pakiranja

Količina u kutiji:
50
Ukupna težina pakiranja:
4
Veličina pakiranja:
48x53x15 cm