"Hikiki" USB flash drive

Kontakt za cijenu
AP897068-21_16GB
563 kom

Detalji proizvoda

Dobavljač:
Anda Present
Šifre:
AP897068-21_4GB, AP897068-21_8GB, AP897068-21_16GB
Veličina proizvoda:
xx cm

Detalji pakiranja

Količina u kutiji:
150
Ukupna težina pakiranja:
-
Veličina pakiranja:
xx cm