"Keygo" USB flash drive

Kontakt za cijenu
AP897078-10_8GB
200 kom

Detalji proizvoda

Dobavljač:
Anda Present
Šifre:
AP897078-10_4GB, AP897078-21_4GB, AP897078-10_16GB, AP897078-10_8GB, AP897078-21_16GB, AP897078-21_8GB
Veličina proizvoda:
xx cm

Detalji pakiranja

Količina u kutiji:
250
Ukupna težina pakiranja:
-
Veličina pakiranja:
xx cm