Uvjeti prodaje

Plaćanjem ponude smatra se da je kupac prihvatio ponudu i uvjete kupovine. Plaćanja je moguće izvršiti gotovinskom uplatom (opća uplatnica putem banke/ pošte/internet bankarstvo), virmanskom uplatom ili putem kreditnih kartica.
Ponuda se smatra plaćenom tek kada se sredstva prebace na naš žiro račun*.
U slučaju plaćanja kreditnim karticama ponuda se smatra plaćenom odmah po autorizaciji kartice. Kupac će e-mailom dobiti automatsku poruku o registraciji uplate.

Kartice

Provider naplate kreditnih kartica:
Futuro IS
Grgura Budislavića 135
HR-23000 Zadar

Ponuda vrijedi 5 dana od datuma označenog na valuti ponude, nakon isteka tog roka ponuda se automatski zatvara, te je za kupovinu iste robe potrebno ponovno napraviti narudžbu.

Cijene i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promjeniti bez prethodne obavijesti!

Upute za plaćanje gotovinom/virmanom putem interneta ili putem banke/pošte:
Ukoliko narudžbu uplaćujete putem internet bankarstva / banke / pošte molimo vas da koristite sljedeće podatke:

Uplatitelj: Vaši podaci ili osobe koja vrši plaćanje

Primatelj:
Printshop d.o.o.
Grgura Budislavića 135,
23 000 Zadar, Hrvatska

OIB (VAT ID): 53605605523
IBAN: HR7624020061100716636 (Erste&Steiermärkische Bank d.d.)
SWIFT: ESBCHR22

Model: HR00 ili HR02
Poziv na broj: broj narudžbe (npr 223-01122010)

* Uplate unutar iste banke registriraju se isti dan, a putem ostalih banaka u pravilu idući radni dan. Uplate putem pošte 2-3 radna dana. Scan/fax kopije uplatnica ne prihvaćamo kao dokaz o uplati.

Opći uvjeti
Sukladno čl. 43., st.2., Zakona o zaštiti potrošača (NNRH 41/14) u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke od čl. 400 do čl. 429.


Pravo na jednostrani raskid ugovora

Potrošač može, ne navodeći razlog, raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku.
Pravo na odustajanje počinje teći od datuma izdavanja računa.
Ukoliko potrošač nije dobio ovaj obrazac, rok za jednostrani raskid počinje teći od dostave ovog obrasca i ističe nakon jedne godine i 14 dana.
Ukoliko potrošač nije dobio sve tražene informacije, rok za jednostrani raskid počinje teći od trenutka kada potrošač dobije te informacije, i ističe nakon tri mjeseca i 14 dana.
Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni, a može biti dostavljena kao (npr. pismo poslano poštom, elektronička pošta).
Ukoliko potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi s tim u vezi nastale troškove.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti klikom na ovu poveznicu.


Internetsko rješavanje sporova

Internetske stranice za online rješavanje sporova uspostavio je EU kako bi se pomoglo nezadovoljnim potrošačima. Tu možete podnositi pritužbe u vezi s robom ili uslugom koju ste kupili na internetu te pronaći neutralnu treću stranu („tijelo za rješavanje sporova”) koja može rješavati spor.

Online rješavanju sporova možete pristupiti klikom na ovu poveznicu

Tijela za rješavanje sporova:
Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Sud časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Pinterest